banner isbank

Turnuva Organizasyonu

Turnuva Organizasyonu

      Federasyonumuzun iznine tabi olan Özel Turnuvaların İzin işlemi, organizasyonun başlayacağı tarihten başlayarak , uluslararası düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için dört ay, ulusal düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için üç ay, yerel düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için bir ay önce tamamlanır.

     Bu tip organizasyon düzenlemek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar; il temsilciliğimiz ve il müdürlüğümüz aracılığı başvurularını yapar iken aşağıda ki evrakları eksiksiz şekilde İl Temsilciliğine ve İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

          **  Turnuva Yönergesi  2019-2020 ŞABLON YÖNERGELER

         ** Özel Organizasyonlar Düzenleme Bedelinin yatırıldığını gösterir dekont (İl temsilciliğimize ibraz edilmeden, temsilcilik sayfasında turnuva ilanı yapılmaz, kayıt alınmaz)

        ** Özel Organizasyonlar Başvuru Formu (Satranç Yarışmaları Organizasyon Talimatı  EK-3 ) 

          ** Başvuru Dilekçesi

          **  Protokol (Sağlanacak Olanaklar ve bu olanakların organizatör tarafından eksiksiz sağlanacağını gösterir bir taahhütname ya da protokol (Nakdi ve ayni ödüller marka ve modelleri ile, hakem ücretleri vs.)
     
     
      2019-2020  Harç ve Bedeller Çizelgesinde yer alan Özel Organizasyonlar Düzenleme Bedeli, 350 TL olarak belirlenmiştir. HARÇ ÇİZELGESİ

        YÖNERGELER HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
1-     Şablon yönergeler iki ayrı rar dosyası olarak gelmekte ve hangi dosyanın hangi faaliyetlerde kullanılacağı dosya adında yazmaktadır.
2-     Şablon yönerge maddelerinde herhangi bir ekleme yada ifadeyi çıkartma işlemi yapılmaması, madde numaralarının, fontların değiştirilmemesi ve renklendirme yapılmaması gerekmektedir.
3-     Şablon yönergelerde boş bırakılan yerleri doldurmanız yeterli olacaktır. 
4-     Eğer ek bir madde ye ihtiyaç duyarsanız bunu ilgili madde başlığının altında en alt madde olarak yazabilirsiniz. Yazdığınız bu maddeler Teknik Kurul tarafından incelenecek uygun değilse uygun hale getirilecektir.
5-     Turnuva programı yaparken turlarınızın hergün aynı saatte başlaması gerekmektedir. Ayrıca tur aralarının oyun temposuna uygun olması gerekmektedir. ( 35'+30'' için 2.5 saat, 45'+30'' için 3 saat, 60'+30'' için 3.5 saat 90'+30'' için 4.5 saat ) 
6-     Yönergelerde turnuva programında belirtilen oyun temposu ve turnuva bilgi başlığında belirtilen tur sayıları oynanması gereken minimum sürelerdir. geçerli sebepler dışında bu sürelerin ve tur sayılarının altına düşülemez
7-     Yönergelerinizi son başvuru tarihinden en az 15 gün önce onay için Teknik Kurul'a göndermeniz gerekmektedir. Yönergenizde herhangi bir olumsuzluk nedeni ile onaylanmama durumunda düzeltmek ve ilan etmek için zaman kalacaktır.
8-     Son başvuru tarihine 5 gün kala yönergelerde kontenjan artırımı ve tarih değişikliği gibi sebepler dışında herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.
9-     Onaylanmayan yönergeler Kuvvet Derecesi hesaplarına dahil edilmemektedir.
10-   TSF- TK-PRS/04 SATRANÇ YARIŞMALARI PROSEDÜRÜ 4. Maddeuyarınca yönergeler onaylanmadan ve özel turnuvalar için organizasyon bedelinin yatırıldığına dair dekont Teknik Kurul'a ulaşmadan, ilinizin web sitesinden özel ya da resmi  turnuvalarınızın         duyurusunun kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 
11 -  Yönergelerin onay süresi, yönergenin Teknik Kurul'a iletilmesinden itibaren 3 iş günüdür. Bu süre sonunda yönergeniz ile ilgili geri dönüş olmadığı takdirde lütfen bize ulaşın.
12 -  Yönergelerinizin hızlı bir şekilde onaylanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yukarıda belirtilen konulara önem göstermenizi rica ediyoruz.