banner isbank

Turnuva Organizasyonu

Turnuva Organizasyonu


      Federasyonumuzun iznine tabi olan Özel Turnuvaların İzin işlemi, organizasyonun başlayacağı tarihten başlayarak , uluslararası düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için dört ay, ulusal düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için üç ay, yerel düzeyde oluşturulacak organizasyonlar için bir ay önce tamamlanır.

     Bu tip organizasyon düzenlemek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar; il temsilciliğimiz ve il müdürlüğümüz aracılığı başvurularını yapar iken aşağıda ki evrakları eksiksiz şekilde İl Temsilciliğine ve İl Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.

          **  Turnuva Yönergesi  ŞABLON YÖNERGELER

         ** Özel Organizasyonlar Düzenleme Bedelinin yatırıldığını gösterir dekont (İl temsilciliğimize ibraz edilmeden, temsilcilik sayfasında turnuva ilanı yapılmaz, kayıt alınmaz)

        ** Özel Organizasyonlar Başvuru Formu (Satranç Yarışmaları Organizasyon Talimatı  EK-3 ) 

          ** Başvuru Dilekçesi

          **  Protokol (Sağlanacak Olanaklar ve bu olanakların organizatör tarafından eksiksiz sağlanacağını gösterir bir taahhütname ya da protokol (Nakdi ve ayni ödüller marka ve modelleri ile, hakem ücretleri vs.)


      2017 – 2018 Harç ve Bedeller Çizelgesinde yer alan Özel Organizasyonlar Düzenleme Bedeli, katkı payı toplanacak organizasyonlar için 300 TL, katkı payı toplanmayan ve sponsor desteği olmayan özel organizasyonlar için ise 150TL olarak belirlenmiştir. HARÇ ÇİZELGESİ